Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Przerysuj poniższą oś liczbową i wyznacz za pomocą 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Przerysuj poniższą oś liczbową i wyznacz za pomocą

12
 Zadanie
13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

Zagadka
 Zadanie

Nalezy zmierzyć odcinek między 11 i 7 (o długości 11-7=4), a następnie ta samą roztwartością cyrkla 4 razy zakreślić łuki do przecięcia z osią zaczynając od punktu 11.

`11+4*4=11+16=27` 

Ostatni wyznaczony punkt będzie miał współrzędną 27.

Uwaga: Nie zaznaczono początku początku osi współrzędnych.