Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

W trapezie równoramiennym jeden z kątów jest 2 razy większy niż drugi 4.38 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

W trapezie równoramiennym jeden z kątów jest 2 razy większy niż drugi

11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
Zagadka
 Zadanie

Wiemy, że jeden kąt jest 2 razy większy od drugiego, zatem mniejszy kąt stanowi jedną część, a większy kąt stanowi 2 takie same części, razem te kąty stanowią 3 części. 

W trapezie równoramiennym suma miar kątów leżących przy jednym ramieniu (np. po lewej stronie) jest równa 180 stopni. Przy jednym ramieniu leży jeden mniejszy kąt i jeden większy kąt. Obliczmy, jaką miarę ma jedna część (czyli zarazem mniejszy kąt)

`180^o:3=60^o` 

 

Większy kąt ma miarę 2 razy większą, czyli: 

`60^o*2=120^o` 

 

W tarpezie równoramiennym mamy 2 pary kątów takiej samej miary.

 

Odpowiedź:Miary kątów tego trapezu są równe 120°, 120°, 60°, 60°.