Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Narysuj dwa kąty ostre alfa i beta oraz odcinek a 4.52 gwiazdek na podstawie 21 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Narysuj dwa kąty ostre alfa i beta oraz odcinek a

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
Super zagadka
 Zadanie

a.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek AC długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy `alpha`

3. Po drugiej stronie prostej narysowanej prostej konstruujemy kąt o wierzchołku A równy `beta`

4. Te same kąty lecz naprzemianlegle konstruujemy przy wierzchołku C.

5. Ramiona kątów przedłużamy aż do przecięcia się prostych.

6. Punkty przecięcia tych prostych do wierzchołki równoległoboku

b.

1. Rysujemy dowolną prostą m, na której zaznaczamy odcinek AD długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy `alpha`

3. Ramie kąta przedłużamy tworzą prostą k

4. Konstruujemy przy ramieniu narysowanego kąta kolejny kąt  równy `beta`

6. Ramie kąta przedłużamy, tworząc prostą l

7. Konstruujemy prostą równoległą do prostej l przechodzącą przez punkt D

8. Punkt jej przecięcia z prostą k to wierzchołek równoległoboku- oznaczamy jako C

9. Konstruujemy prostą równoległą do prostej m przechodzącą przez punkt C

10. Punkt przecięcia tej prostej z prostą l to wierzchołek B prostokąta.

11. Łączymy wierzchołki.

c.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek AC o długości a

2. Wyznaczamy środek odcinka AC w punkcie O

3. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku O, odkładając kąt beta, przedłużamy jego ramie tworząc drugą przekątną

4. W punktach C i A odkładamy kąt alpha, punkt przecięcia jego ramienia z przekątna wyznacza wierzchołek równoległoboku.

5. Łączymy wierzchołki