Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Narysuj dowolne dwa odcinki a i b oraz dowolny kąt ostry alfa 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Narysuj dowolne dwa odcinki a i b oraz dowolny kąt ostry alfa

1
 Zadanie

a.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek AB o długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy `alpha`

3. Na drugim ramieniu kąta odkładamy odcinek AD o długości B

4. Z punktu D kreślimy łuk o rozwartości cyrkla równej a, zaś z punktu B kreślimy łuk o rozwartości cyrkla równej b, tak aby dwa łuki się przecieły, dając punkt C

b.

1. Rysujemy dowolną prostą, na któej zaznaczamy odcinek AB o długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku A równy `alpha`

3. Na drugim ramieniu kąta odkładamy odcinek AD o długości a 

4. Z punktu D kreślimy łuk o rozwartości cyrkla równej a. Łuk o takiej samej rozwartości cyrkla kreślimy również z punktu B, tak aby dwa łuki się przecięły dając punkt C

c.

1. Rysujemy dowolną prostą, na której zaznaczamy odcinek BC o długości a

2. Konstruujemy przy narysowanej prostej kąt o wierzchołku B równy `alpha`  

3. Na drugim ramieniu kąta odkładamy odcinek AC o długości a

4. Punkty A i B łączymy, otrzymując podstawę trójkata równoramiennego