Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 6 cm x 5 cm x 1 dm. 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 6 cm x 5 cm x 1 dm.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

1 dm= 10cm

Obliczam długość krawędzi prostopadłościanu:

4 ∙ 5 + 4 ∙ 6 + 4 ∙ 10 = 84cm

Odpowiedź:

Suma długości krawędzi prostopadłościanu wynosi 84 cm

Załączniki:Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 6 cm x 5 cm x 1 dm.