Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

W stowarzyszeniu Miłośników Zadań Tekstowych wybierano przewodniczącego 4.56 gwiazdek na podstawie 27 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

W stowarzyszeniu Miłośników Zadań Tekstowych wybierano przewodniczącego

12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie

156-łączna ilość osób

2x - ilość głosów oddanych na A Bystrego
x - ilość głosów oddanych na B Ambitnego

Pan A. Bystry otrzymał o 30 głosów więcej niż Pan S.Łebski, czyli Pan Łebski miał od niego o 30 głosów mniej

2x - 30- Pan Łebski

11-głosy nieważne

 

2x + x + 2x - 30 + 11 = 156

5x - 19 = 156

5x = 156 + 19

5x = 175

x = 35

 

A. Bystry 2 ∙ 35 = 70

B. Ambitny 35

S. Łebski  2x - 30 =  2 ∙ 35 - 30 = 70 - 30 = 40

 

Spr. 2 ∙ 35 + 35 +2 ∙ 35 -30 + 11=70 + 35 + 70 - 30 + 11=105 + 70 - 30 + 11=175 - 30 + 11=145 + 11=156

Odpowiedź:Aby zostać przewodniczącym trzeba zdobyć więcej niż połowę głosów. Nikt nie przekroczył połowy głosów (156:2= 78) dlatego wybory NIE wyłoniły przewodniczącego