Matematyka

Popatrz na informacje zamieszczone na rysunku obok. 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Popatrz na informacje zamieszczone na rysunku obok.

12
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a)

Wysokość zawieszania siatki podczas gry dla kobiet wynosi 2,24 m

Wysokość zawieszania siatki podczas gry dla mężczyzn wynosi 2,43 m

`2,43-2,24=2,43-2-0,24=0,43-0,24=0,43-0,2-0,04=0,23-0,04=0,19\ "m"=19\ "cm"` 

Odp: Podczas gry mężczyźni mają siatkę zawieszoną o 19 cm wyżej niż kobiety.

 

b)

`2,43\ "m"=243\ "cm"` 

`243\ "cm"-100\ "cm"=143\ "cm"=1,43\ "m"` 

Odp: Dolna krawędź siatki podczas gry mężczyzn znajduje się na wysokości 1,43 m.

 

c)

Zakładając że uczennica ma 146 cm wzrostu i sięga wyciągniętą ręką 186 cm w górę, wówczas różnicę wyrażamy korzystając z wysokości zawieszonej siatki podczas gry dla kobiet (224 cm)

224 - 186 = 38 cm - tyle brakuje dziewczynie, żeby dostać do górnej krawędzi siatki

 

Zakładając, że uczeń ma 156 cm wzrostu i sięga wyciągniętą ręką do góry 200 cm, wówczas równicę wyrażamy korzystając z wysokości zawieszonej siadki podczas gry na mężczyzn (243 cm)

243 - 200 = 43 cm - tyle brakuje uczniowi, żeby dostać do górnej krawędzi siatki

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie