Matematyka

W trapezie ABCD podstawa AB ma długość 12 cm. 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

W trapezie ABCD podstawa AB ma długość 12 cm.

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Zagadka
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Aby podzielić ten trapez na trójkąt i czworokąt o jednakowych polach należy narysować odcinek wychodzący z jednego z wierzchołków trapezu, przecinający przeciwległą podstawę. 

`|AB|=12\ cm`              `|CD|=7\ cm`  

h - wysokość trapezu

Pole trapezu obliczylibyśmy jako:

`P=(12+7)*1/2*h=19*1/2*h=19/2*h` 

 

Skoro pole czworokąta i pole trójkąta mają być równe, to każde z tych pól musi wynosić połowę pola trapezu ABCD, czyli

`19/2*h:2=19/2*h*1/2=19/4*h` 

 

Pole czworokąta AECD (jest on trapezem) obliczylibyśmy jako: 

`(square+7)*h*1/2`    `","\ square\ "oznacza długość odcinka AE, wiemy, że to pole ma być równe"\ 19/4*h`  

`(square+7)*h*1/2=19/4*h\ \ \ |:h` 

`(square+7)*1/2=19/4`     `|*2` 

`square+7=19/4*2` 

`square+7=19/2` 

`square=19/2-7=19/2-14/2=5/2=2 1/2` 

Więc odcinek AE ma długość ½ cm, czyli odcinek EB ma długość 12 - 2 ½ = ½ cm

 

ODP: Aby podzielić ten trapez na trójkąt i czworokąt o równych polach należy odmierzyć odcinek AE o długości 2 ½ cm, a następnie narysować odcinek CE.  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4819

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie