Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Dwa jednakowe kwadraty o przekątnych długości 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Dwa jednakowe kwadraty o przekątnych długości

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Zagadka
 Zadanie

Oznaczmy na rysunku długości oraz punkt C i D:

Obliczmy długość BC: 7cm-5cm=2cm

Analogicznie długość odcinka AD: 7cm-5cm=2cm

Zatem odcinek CD ma długość: 7cm-2cm-2cm=3cm

Wzór na pole kwadratu: `P=1/2*d_1*d_2`

gdzie `d_1` i `d_2` to przekątne kwadratu o długości 3cm

`P=1/2*3cm*3cm=1/2*9cm^2=4,5cm^2` 

 

 Odpowiedź: Pole kwadratu wynosi `4,5cm^2`