Matematyka

a) Natalia chce zrobić łańcuch na choinkę złożony 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

a) Natalia chce zrobić łańcuch na choinkę złożony

14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

Zagadka
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Zeszyt z kolorowymi papierami ma 10 stron. Należy w odpowiedni sposób podzielić kartkę na paski o wymiarach 12cm x 1,5cm.

 

 

Należy kartkę podzielić jak na rysunku po prawej, ponieważ wtedy otrzymamy 20 pasków, a nie tylko 16, jak na rysunku po lewej.

Zatem jeśli podzielimy kartkę tak, aby otrzymać 20 pasków, to z całego papieru otrzymamy 200 pasków, więc Natalia będzie mogła zrobić łańcuch złożony z 200 ogniw.

Odp. Tak, wystarczy papieru do zrobienia łańcucha

 

b) Blok z kolowymi kartkami skłąda się z 10 arkuszy, o długości 15cm każdy. Każdą kartkę pożemi przeciąć na 3 części (12 cm, 12cm i 1cm tak jak na rysunku po prawej) i otrzymamy 20 kawałków papieru o łącznej długości 20 ∙ 15cm = 300cm.

Wujtej chce zrobić łańcuch złożony z 500 ogniw, więc szerokość jednego paska musiałaby wynosić:

300cm : 500 = 0,6cm

Odp. Jeden pasek w łańcuchu Wojtka miałby szerokość 0,6cm.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 6
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie