Matematyka

Pan Kowalski przejechał 120 km w ciągu 2 godzin, a pan Nowak - 200 km w czasie 3 godzin 4.67 gwiazdek na podstawie 15 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Pan Kowalski przejechał 120 km w ciągu 2 godzin, a pan Nowak - 200 km w czasie 3 godzin

1
 Zadanie

2
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a)

Obliczam, z jaką prędkością jechał Pan Kowalski

`120\ "km" :2\ "h"=60\ ("km")/"h"`

Obliczam, z jaką prędkością jechał Pan Nowak

`200\ "km":3\ "h"=66 2/3\ {"km"}/"h"` 

Odpowiedź:

Z większą prędkością jechał Pan Nowak.

 

b)

Obliczam, jak długo jechał samochód osobowy:

240 : 80 = 3 h

Obliczam, jak długo jechał samochód dostawczy:

180 : 60 = 3 h

Odpowiedź:

Oba samochody jechały tyle samo czasu.

 

c)

Godzina ma cztery kwadranse, zatem trzy kwadranse to ¾ godziny:

`3/4=0,75`

Obliczam, jaką drogę pokonała Pani Jola przez 3 kwadranse tzn. 0,75h

`60*0,75=45\ "km"` 

Obliczam, jaką odległość pokonała Pani Aniela przez ½ h

`1/2\ "h"= 0,5`

`75*0,5=37,5\ "km"` 

Odpowiedź:

Większą odległość pokonała Pani Jola.

DYSKUSJA
user profile image
jarek89.98

0

2016-12-14
Dzięki :)
Informacje
Matematyka z plusem 6
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie