Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Karty pracy ucznia zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

Odczytujemy współrzędne środka i długość promienia tego okręgu.

 

 

Obliczmy odległość punktu S= (-2, 0) od punktu S = (4, 9).              

Komentarze