Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Karty pracy ucznia zakres podstawowy, Zeszyt ćwiczeń

a)

Funkcja    dla argumentu    przyjmuje wartość 1.

Zauważmy, że wykres danej funkcji przechodzi przez punkt o współrzędnych (-1, 2), a więc wykres musiał zostać przesunięty o 2 jednostki w dół, a więc:

 

       

Komentarze