Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Dany jest wzór funkcji:

 

Mamy wyznaczyć styczną do wykresu funkcji f w punkcie P(1, 1)

 

Wyznaczmy wzór pochodnej funkcji f:

 

Czyli: 

Komentarze