Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Maturalne karty pracy zakres podstawowy i rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Wierzchołek A leży na osi OX, zatem jest postaci A(x, 0).

Kąt ACB to kąt prosty, zatem prostej AC i BC to proste prostopadłe.           

Komentarze