Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka wokół nas 8, Podręcznik

Liczby całkowite nieujemne i mniejsze od 5: 0, 1, 2, 3, 4.

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze