Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Zbiór zadań

Wiemy, że w każdym czworokącie suma miar katów wewnętrznych wynosi   

zauważmy, że:

 - miara pierwszego kąta

 - miara drugiego kąta

 - miara trzeciego kąta


   

Komentarze