Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Zbiór zadań

Symetralna odcinka to prosta prostopadła do danego odcinka przechodząca przez środek tego odcinka.

Wykonajmy rysunek pomocniczy:  

Komentarze