Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 8, Podręcznik

Rysunek pomocniczy:

Zauważmy, że trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny, a więc:

 

 

W związku z tym:

Komentarze