Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
To się liczy! 3, Podręcznik

Oznaczmy:

R - promień podstawy walca

2R - średnica podstawy walca

Możemy zauważyć, że wysokość tego walca jest równa trzykrotności średnicy walca, zatem:

6R - wysokość walca


a)

Przekrój osiowy tego walca to prostokąt o wymiarach 2R x 6R.

Zatem otrzymujemy:

                         

Komentarze