Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

  Nieskończony ciąg arytmetyczny może mieć dokładnie sto wyrazów dodatnich,

gdy jest ciągiem malejącym, w którym wyraz 101 jest równy 0 lub jest już liczbą ujemną,

Komentarze