Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Przypomnijmy, że w ciągu arytmetycznym  zachodzi zależność

 

dla wszystkich  i .

W szczególności warunek ten zachodzi pomiędzy trzema sąsiednimi wyrazami.

Przyjmujemy, że

,

,

,

wtedy

 

.

Komentarze