Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Szóstym wyrazem ciągu arytmetycznego jest 

,

a dziesiątym

.

 

Pomiędzy szóstym a dziesiątym wyrazem ciągu znajdują się 3 wyrazy:

, , .

Możemy zapisać je w następującej postaci

Wyraz  możemy zapisać również jako , zatem

 

 

 

.

Różnica  tego ciągu jest równa .

 

Przypomnijmy wzór ogólny ciągu arytmetycznego  

.

 

Wiemy, że  oraz , więc możemy wyznaczyć wyraz  

 

.

 

Wyznaczamy piętnasty wyraz tego ciągu

.

 

Komentarze