Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

a)

Wiemy, że

 

Odcinek AB leży na prostej k, a punkt S jest jego środkiem.

 

Niech

 

ponieważ punkty A i B są położone na prostej y=x.


Wyznaczmy współrzędne punktu A i B

        


Wiemy również, że

zatem


Zatem rozważamy dwa przypadki:

  

  

 

czyli

 

 

    


  

 

czyli

 

 

 


Wnioskujemy, że

  


b)

Wiemy, że

 

Odcinek AB leży na prostej k, a punkt S jest jego środkiem.

 

Niech

 

ponieważ punkty A i B są położone na prostej y=3/4x+2.


Wyznaczmy współrzędne punktu A i B.

  

 

   

      


Wiemy również, że

zatem

 

  •  

    


Zatem rozważamy dwa przypadki:

  

  

 

czyli

 

 

    


  

 

czyli

 

 

 


Wnioskujemy, że

  

Komentarze