Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka w szkole branżowej I stopnia. Podręcznik 2, Podręcznik

a) Obliczmy długość przyprostokątnej AB tego trójkąta:

   

Komentarze