Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 6. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Suma to wynik dodawania.

Różnica to wynik odejmowania.

Iloczyn to wynik mnożenia.

Iloraz to wynik dzielenia.


Zapisujemy odpowiednie wyrażenia algebraiczne.

a)

 


b)

 


c)

 

Komentarze