Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 6. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

a)

Iloraz sumy liczb a i b oraz liczby 4.

 

b)

Suma liczby 4 oraz ilorazu liczb 3 i b.

 

b)

Komentarze