Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy, Zbiór zadań

a) Wyznaczamy wzór funkcji g:

 

Obliczamy wartości funkcji g dla dwóch dowolnych argumentów:

 

 

Wykresem funkcji g jest prosta przechodząca przez punkty:

 


Szkicujemy wykres funkcji g:

Komentarze