Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Obrazem punktu P=(x, y) w symetrii względem:

  • osi x jest punkt P'=(x, -y), co zapisujemy Sx((x, y))=(x, -y),
  • osi y jest punkt P'=(-x, y), co zapisujemy Sy((x, y))=(-x, y).

Wyznaczamy współrzędne punktów B i C:

 

Komentarze