Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Prosta o współczynniku kierunkowym a przechodząca przez punkt A=(xA, yA) ma równanie:

 


a) Podstawiamy współrzędne punktu A i współczynnik a do równania w ramce i wyznaczamy równanie prostej w postaci kierunkowej:

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu B=(4, 2m) do równania prostej i wyznaczamy m:

 

 

 


b) Podstawiamy współrzędne punktu A i współczynnik a do równania w ramce i wyznaczamy równanie prostej w postaci kierunkowej:

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu B=(4, 2m) do równania prostej i wyznaczamy m:

 

 

 

 


c) Podstawiamy współrzędne punktu A i współczynnik a do równania w ramce i wyznaczamy równanie prostej w postaci kierunkowej:

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu B=(4, 2m) do równania prostej i wyznaczamy m:

 

 

 

 


d) Podstawiamy współrzędne punktu A i współczynnik a do równania w ramce i wyznaczamy równanie prostej w postaci kierunkowej:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu B=(4, 2m) do równania prostej i wyznaczamy m:

 

 

 

 

 

Komentarze