Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 5. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

a)

W trapezie suma miar kątów przy jednym ramieniu jest równa 180o, a więc:

 

 

 

b)

 

 

 

c)

Kąt    tworzy z kątem 47o  parę kątów przyległych, a więc:

 

Komentarze