Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 5. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

W trapezie prostokątnym jedno z ramion jest prostopadłe do podstaw.

Przykładowy trapez prostokątny:

 

W trapezie równoramiennym ramiona mają równe długości.

Przykładowy sposób narysowania trapezu równoramiennego (o ramionach długości 5 cm):

Komentarze