Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 5, Zbiór zadań

a)

W równoległoboku miary naprzeciwległych kątów są sobie równe, a więc:

 

 

 

b)

Kąty    i 95o tworzą parę kątów przyległych, a więc:

 

 

W równoległoboku suma miar dwóch sąsiednich kątów jest równa 180o, a więc:

 

 

Miary naprzeciwległych kątów są równe, a więc:

Komentarze