Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 4. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Zauważmy, że w przykładach A., B. i C. od dużej odjemnej odejmujemy duży odjemnik.

Komentarze