Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Szkoła branżowa I stopnia. Reforma 2019, Podręcznik

a)

 

 

  

 

  

 

 

Dodajmy stronami oba równania:

 

 

 

 

Podstawmy d do jednego z równań:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)          

 

 

 

 

 

 

Komentarze