Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań
Pierwsza współrzędna wektora opisuje przesunięcie wzdłuż osi OX, a druga - wzdłuż osi OY. Jeżeli współrzędna wektora jest liczbą dodatnią, to przesunięcie następuje zgodnie ze zwrotem osi, a jeśli liczbą ujemną, to przeciwnie do zwrotu osi.

 

 

Komentarze