Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 4. Wersja C. 2020, Zeszyt ćwiczeń

a) Zauważmy, że w przypadku ułamka    do 1 brakuje   . 

W przypadku ułamka   do 1 brakuje 

 

W przypadku ułamka   do 1 brakuje więcej niż w przypadku ułamka   .  

Komentarze