Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Przyjmijmy oznaczenia jak na poniższym rysunku.

 

Wyznaczamy miarę kąta 𝛼, wiedząc, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi 180o.

 

 

 

Korzystamy z zależności trygonometrycznych i wyznaczamy długość promienia podstawy walca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obliczamy objętość walca.

 

 


Odp. Objętość walca wynosi 375/4𝜋.

Komentarze