Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

a) Zastosujemy wzór na kwadrat sumy.

  


b) Zastosujemy wzór na kwadrat różnicy. 

 


c) Zastosujemy wzór na kwadrat różnicy. 

 

 


d) Zastosujemy wzór na różnicę kwadratów. 

  

Komentarze