Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Pierwszy wiersz w tabeli

Jeśli punkty K i P są symetryczne względem osi x, to: 

 

oraz: 

 

  

 

Drugi wiersz w tabeli

 

 

 

Trzeci wiersz w tabeli

Jeśli punkty A i B są symetryczne względem początku układu współrzędnych, to: 

 

 

 

Punkty K = (k, -4) i P = (5, p) są symetryczne względem osi x, gdy k = 5 i p = 4.  P F
W symetrii względem osi y obrazem odcinka AB, gdzie A = (2, 2) i B = (4, 5), jest odcinek A'B', gdy A' = (-2, 2) i B' = (-4, 5).  P F
Punkty A = (a, -8) i B = (3, b) są symetryczne względem początku układu współrzędnych, gdy a = -3 i b = -8.  P F

 

Komentarze