Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 6. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

a)

140 t - waga płetwala

7 t - waga tyranozaura

 

A zatem cięższy jest płetwal błękitny.

Obliczmy, ile raz cięższy:

 

 

Odp.: Płetwal błękitny jest 20 razy cięższy od tyranozaura.

 

b)

 7 m - długość słonia

27 m - długość diplodoka

 

A więc dłuższy jest diplodok.

Obliczmy, ile razy dłuższy jest diplodok od słonia: 

 

 

Odp.: Diplodok jest dłuższy ok. 3,9 razy

 

c)

3 cm - długość świnionosa malutkiego

60 cm - długość archeopteryksa

 

Obliczmy, ile razy archeopteryks jest dłuższy od świnionosa"

 

 

Odp.: Archeopteryks jest 20 razy dłuższy niż świnionos

 

 

d)

2 g - masa ryjówki

10 kg = 10 000 g waga heterodontozaura

 

Obliczmy, ile razy heterodontozaur był cięższy:

 

 

Odp.: Heterodontozaur był 5000 razy cięższy od ryjówki.  

Komentarze