🎓 Kąt alfa na rysunku obok ma miarę: - Zadanie Zadanie 23: Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019 - strona 141
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Teraz matura. Matematyka. Zbiór zadań poziom podstawowy. Reforma 2019 (Zbiór zadań, Nowa Era)
Klasa:
I liceum
Strona 141

Przyjmijmy oznaczenia jak na poniższym rysunku. 

Kąt   oraz kąt o mierze   to kąty przyległe. Suma ich miar wynosi 

Obliczamy ile wynosi miara kąta 

 


Kąty   oraz kąt o mierze  to kąty wewnętrzne trójkąta. Suma ich miar wynosi 

Obliczamy ile wynosi miara kąta  . 

 


Zauważmy, że kąty   oraz   są kątami wpisanymi opartymi na tym samym łuku. 

Oznacza to, że mają równe miary. 

 


Poprawna odpowiedź: B. 60o

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Nowa Era
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Wojciech Babiański, Lech Chańko
ISBN:
9788326734946
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Aga
112132

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. W wolnym czasie czytam książki psychologiczne. Jestem miłośnikiem górskich wycieczek.