Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wykres funkcji   powstał przez symetryczne odbicie wykresu funkcji  względem osi  i przesunięcie otrzymanego wykresu o 1 jednostkę w górę wzdłuż osi 

Komentarze