Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Zbiór zadań

Odczytujemy współrzędne zaznaczonych punktów.

 

  

Komentarze