Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Podany warunek możemy zapisać w postaci układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi:

 


Upraszczamy równania.

 

 

 

 

 


Do drugiego równania w miejsce   postawiamy otrzymane wyrażenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze