Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl. 1 - 3, Podręcznik

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Komentarze