Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl. I - III, Podręcznik

Korzystamy z faktu, że znamy zależności między długościami boków w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych 30o i 60o:    

 

Zauważmy, że:

 

zatem nie istnieje trójkąt prostokątny D1DC, ponieważ długość przyprostokątnej nie może być większa od długości przeciwprostokątnej, zatem 

czworokąt DCC1D1 nie jest prostokątem, więc graniastosłup o podanych wymiarach nie istnieje. 

Komentarze