Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Maturalne karty pracy zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Ze wzoru na średnią prędkość wyznaczymy   (drogę).

 

 

Wielkości    są odwrotnie proporcjonalne (iloczyn odpowiadających sobie wartości tych wielkości jest stały). 

Komentarze