Klasa
I liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Karty pracy ucznia zakres podstawowy. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

Jeżeli funkcja   jest rosnąca i jej miejscem zerowym jest liczba 2, to dla argumentów mniejszych od 2 funkcja  przyjmuje wartości ujemne, a dla argumentów większych od 2 - wartości dodatnie.

 

 


Mamy więc:

 

 


Iloczyn liczby ujemnej i liczby dodatniej jest liczbą ujemną, więc: 

 

Komentarze