Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Wyrażenie "dla każdego" (lub "każdy", "dowolny", itp.) nazywamy kwantyfikatorem ogólnym

(lub kwantyfikatorem dużym) i zapisujemy   

Wyrażenie "istnieje" (lub "pewien", itp.) nazywamy  kwantyfikatorem szczegółowym

(lub kwantyfikatorem małym) i zapisujemy   


 zdanie prawdziwe    

Komentarze